piątek, 16 sierpnia 2013

Początki internetu

Internet stał się ważnym elementem naszego życia. Możliwość przeczytania najnowszych wiadomości, wysłania i odebrania maila, śledzenia ulubionego bloga czy korzystania z serwisów społecznościowych – to wszystko i dużo więcej daje nam światowa sieć. Jaka jest historia tego cudu współczesnej techniki?

Początki internetu wiążą się z badaniami przeprowadzanymi dla wojska Stanów Zjednoczonych. W latach sześćdziesiątych XX wieku dotyczyły one bezpieczeństwa wojskowych sieci komunikacyjnych, a jednym z ich efektów było odkrycie metody przesyłania informacji rozbitej na mniejsze fragmenty. W roku 1965 wynaleziono hipertekst, czyli słowo lub wyrażenie odsyłające do innego dokumentu. Jest to znany nam wszystkim link, którym posługujemy się, by wskazać stronę internetową. Skrót początku współczesnych odsyłaczy to „http” co oznacza „Hyper Text Transfer Protocol” (protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych). Często też możemy spotkać się ze skrótem „https”, gdzie końcowe „s” to „secure”, czyli „bezpieczny”, co oznacza, że protokół hipertekstowy jest szyfrowany. Znany nam adres URL został wynaleziony dopiero w roku 1994.

Pierwszy router wojskowej sieci Arpanet. Zdjęcie: Steve Jurvetson

Wracając do historii internetu, kluczowym jej wydarzeniem jest powstanie w 1969 roku Arpanetu, czyli pierwszej sieci przeznaczonej na użytek wojska. W ramach projektów badawczych przyłączane były do niej także cywilne instytucje naukowe, co przyczyniło się do jej gwałtownego rozwoju. Zaczęła rozwijać się poczta elektroniczna i grupy dyskusyjne, a poszczególne sieci zostały połączone w jedną. Podstawowe znaczenie ma tu zastosowanie protokołu zarządzającego transmisją (TCP), który umożliwia łączenie komputera konkretnego użytkownika z serwerem, a następnie z komputerem kolejnego użytkownika. Protokół ten został opracowany przez informatyka Vinta Cerfa i do dzisiaj stanowi podstawę funkcjonowania internetu.

Wszystko to umożliwiło powstanie w 1974 pierwszej, komercyjnej wersji internetu.  Niedługo później pojawiły się pionierskie serwisy informacyjne, wzrosła też liczba użytkowników, którzy entuzjastycznie przyjęli nowe rozwiązanie. Sama nazwa „internet” pojawiła się po raz pierwszy w 1982 użyta przez Vinta Cerfa i Boba Kahna. Dwa lata później wprowadzony został system nazw domen.


Tim Berners-Lee - twórca standardów sieci WWW. Zdjęcie: Enrique Dans

Przełomem stało się opracowanie przez Tima Bernersa-Lee standardów światowej sieci (World Wide Web). Pierwszy z nich to URL, czyli wspomniany już link-adres internetowy, składający się z nazwy protokołu „http” i nazwy domeny. Kolejny to HTML, czyli hipertekstowy język znaczników stosowany do tworzenia stron internetowych. Dzisiaj najnowsza odsłona języka – HTML5 wraz z językiem Java i przy użyciu nowoczesnych przeglądarek internetowych, stanowią o kształcie internetu, który znacznie różni się od tego z początków swoich dziejów.

Popularność internetu lawinowo rosła. Wraz z udostępnianiem przez operatorów telekomunikacyjnych dostępu do internetu za pomocą łącz telefonicznych pojawiła się potrzeba nawigowania po rosnących zasobach internetu. Umożliwiały to pierwsze przeglądarki jak Mosaic, Netscape Navigator i Opera. Pojawiła się też pierwsza wielojęzyczna wyszukiwarka AltaVista oraz pierwszy sklep internetowy – Amazon.com. Jest to początek internetu jaki znamy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz